"Počeli smo pre više od 40 godina, skromno, sa nekoliko ambicioznih ljudi i skromnim sredstvima za rad. Zahvaljujući umeću, entuzijazmu i upornosti svih zaposlenih, TRANSPORTŠPED je zabeležio uzlaznu liniju razvoja."

Kojom ovlašćujemo TRANSPORTŠPED d.o.o. za transport, carinjenje i skladišno-manipulativne usluge prema sledećim podacima:

 
Uvoznik/Izvoznik (naziv i adresa):
PIB: Mat.broj:
Tel/fax Kontakt osoba:
Broj dispozicije: Broj i datum kontrolnika:
   
Prodavac (naziv i adresa) Korisnik (naziv i adresa)
Tel/fax: PIB: Mat.broj:
E-mail: Tel/fax:
Kontakt osoba: E-mail:
   
Vrsta robe (trgovački naziv): Tarifni broj:
Vrsta pakovanja: Količina:
Težina (kg): Broj koleta:
Paritet: Rok isporuke: Vrednost u valuti:
 
Osiguranje: Na relaciji Na vrednost Protiv rizika
 
Transport:
Od:
Do:
U organizaciji:
               
Skladišno-manipulativne usluge:
Carinski pregled robe Prethodni pregled robe Prijavljivanje robe carinarnici Razdvajanje robe
Istovar Utovar Skladišnina Paletizovanje robe
Uzorkovanje robe Otvaranje/zatvaranje koleta Zvanično brojanje Sortiranje
Etiketiranje Troškovi materijala Popis robe redovni/vanredni Pretovar robe
Troškove i Vašu uslugu obračunajte:
Za tranzit i carinjenje koristimo:

U slučaju korišćenja TRANSPORTŠPED-ove garancije, uvoznik se obavezuje da špediteru uplati avans u visini carinskog duga ili dostavi instrument obezbeđenja za plaćanje do 5 dana nakon carinjenja.

 
Napomena
 

Davanjem ove dispozicije, nalogodavac je odgovoran za istinitost i tačnost podataka

[ vrh ]

O NAMA

KAPACITETI

PREDNOSTI

REFERENCE

VESTI

KONTAKT

DISPOZICIJA