TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

Kapaciteti
Novi, savremeni poslovno-skladišni objekat „Logistički centar Transportšped“ na lokaciji Autoput 315, Ugrinovci-opština Zemun, koji pokriva 1.000 m2 poslovnog i 20.000 m2 skladišnog prostora.
Saznajte više

Prostor

Novi, savremeni poslovno-skladišni objekat „Logistički centar Transportšped“ na lokaciji Autoput 315, Ugrinovci-opština Zemun, koji pokriva 1.000 m2 poslovnog i 20.000 m2 skladišnog prostora podeljenog na četiri skladišne celine  opremljene savremenim sistemima rafova za odlaganje robe i uskohodičnim komisionim elektroviljuškarima.

Objekat ima 18 kombi-dok rampi,  zaštićene utovarne stanice i podesive platforme za različite veličine kamiona, protivpožarna unutrašnja vrata i zidove, najsavremenije sisteme video nadzora.

Pored skladištenja i manipulacije carinske i komercijalne, standardne i vangabaritne, paletizovane i nepaletizovane robe, Transportšped pruža usluge pripreme robe na nivou palete, kutije i komada, praćenje ključnih karakteristika robe (lotovi, rokovi trajanja, FEFO matoda, kvalitativna kontrola povrata, sledljivost), izveštavanje po lokacijama, artiklima, lotovima, % zauzetosti prostora, itd.

Poslovno-skladišni objekat „TRANSPORTŠPED“ d.o.o, na optimalnoj lokaciji, u samom poslovnom centru Novog Beograda, Omladinskih brigada 19, od 8.700 m2 zatvorenog i 8.800 m2 otvorenog skladišnog prostora, kao i 1000 m2 poslovnog prostora sa carinskim terminalom i carinskim referatom.

Na lokaciji ALTINA u Zemunu, u neposrednoj blizini raskrsnice autoputeva E-70 I E-75, nalazi se još jedno, moderno javno carinsko skladište sa 3.000 m2 zatvorenog i 2.000 m2 otvorenog skladišnog prostora.

prostor