TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

kapaciteti-topimage

Transportni kapaciteti

Brza i laka transportna dostavna vozila za efikasnu distribuciju roba iz skladišta do korisnika, sa dozvolom za krstarenje najužim jezgrima po svim gradova Srbije.