TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

O nama

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD je renomirano špeditersko preduzeće u Srbiji i inostranstvu koje pruža integrisane logističke usluge:

 • spoljnotrgovinsko posredovanje kod uvoza i izvoza roba;
 • carinjenje roba u svim režimima;
 • organizaciju međunarodnog transporta roba (drumski, železnički, pomorski, vazdušni, vanredni);
 • organizovanje pratnje za akcizne robe ili robe visokih rizika i vrednosti;
 • skladištenje roba u sopstvenim javnim carinskim skladištima;
 • distribuciju pošiljki do krajnjih korisnika;
 • ogranizaciju selidbi door-to-door;
 • paletizaciju, pakovanje, prepakivanje i etiketiranje roba;
 • ostale usluge prema zahtevima naših korisnika usluga.

Javna i carinska skladišta su registrovana u:

 • Centralnom registru Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i zadovoljavaju najviše kriterijume naših korisnika,
 • Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Uprava za veterinu) za potrebe skladištenja roba životinjskog porekla namenjenih za ljudsku ishranu,
 • Ministarstvu zdravlja za potrebe skladištenja lekova, a u skladu sa poslovnim potrebama preduzeća za trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima.

Sa više od 50 godina poslovanja u svojoj osnovnoj delatnosti, TRANSPORTŠPED d.o.o. je postao sinonim za iskustvo, znanje, tradiciju, kompetentnost, kvalitet, pouzdanost, profesionalizam, entuzijazam, orijentisanost ka korisniku usluga.