TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

Članstvo u međunarodnim asocijacijama

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD je od svog osnivanja direktni član međunarodnih organizacija FIATA (Međunarodna federacija špediterskih asocijacija) i IATA (Međunarodna asocijacija avio cargo prevoznika), i u tom smislu smo u poziciji da izdajemo njihova dokumenta (FRC, FCT, FWR, FBL, B/L, AWB) i ugovaramo prevoze roba sa svih svetskih meridijana po povoljnijim uslovima.