TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je trajno opredeljenje preduzeca TRANSPORTŠPED u okviru koga se kompanija prema svim zainteresovanim stranama odnosi eticki i odgovorno, odnosno na društveno prihvatljiv nacin.

Posvecenost društveno odgovornom poslovanju, preduzece promoviše sa ciljem:

  1. postizanja i ocuvanja poverenja i reputacije u društvu,
  2. povecanja konkurentske prednosti na tržištu,
  3. unapredenja kvaliteta usluga, ekološke svesti i motivacije zaposlenih kroz konitinuirani proces ucenja i nagradjivanja,
  4. jacanja odnosa sa lokalnom zajednicom,
  5. korporativne filantropije.

Izveštaji iz oblasti društveno odgovornog poslovanja sastavni su deo godišnjeg preispitivanja rukovodstva.