TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

Kadrovi

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD čine profesionalci sa bogatim iskustvom na poslovima međunarodne špedicije, carinskog posredovanja, skladištenja i distribucije roba do krajnjih korisnika. Preduzeće ima 130 zaposlenih, od čega više od polovine čini kadar sa visokom stručnom spremom. Svi zaposleni na poslovima carinskog posredovanja poseduju Sertifikat Uprave carina za carinskog zastupnika. Preduzeće posvećuje veliku pažnju stalnom unapređenju znanja i veština zaposlenih omogućujući pohađanje odgovarajućih stručnih predavanja, seminara, prezentacija i skupova, adekvatne obuke i treninge.