TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

Sertifikati

“TRANSPORTŠPED” kontinuirano unapređuje kvalitet usluga i usklađuje svoje poslovanje sa visoko priznatim međunarodnim standardima:

  • ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom,
  • ISO 14001 – Sistem upravljanja životnom sredinom ,
  • ISO 45001 – Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu ,
  • HACCP – Principi upravljanja zdravstvenom bezbednošću hrane,
  • GDP – Dobra praksa u skladištenju i distribuciji humanih lekova,
  • OPS  Ovlašćeni privredni subject,
  • IATA – Međunarodna asocijacija avio cargo prevoznika,
  • FIATA – Međunarodna federacija špediterskih asocijacija.