"Počeli smo pre više od 40 godina, skromno, sa nekoliko ambicioznih ljudi i skromnim sredstvima za rad. Zahvaljujući umeću, entuzijazmu i upornosti svih zaposlenih, TRANSPORTŠPED je zabeležio uzlaznu liniju razvoja."

Istorijat

”TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD je renomirano srpsko špeditersko preduzeće koje se 45 godina bavi pružanjem usluga spoljno-trgovinskog posredovanja, špeditersko-carinskih usluga, organizacijom transporta roba u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju (kamionima za pune terete, dotovare i zbirne pošiljke, železnicom, brodom – kontejnerski transport, avionom), pružanjem usluga skladištenja u svom javnom carinskom skladištu, kao i distribucijom pošiljki u lokalu.

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. pruža usluge skladištenja i čuvanja lekova u svom magacinu registrovanom za promet lekovima, a u skladu sa poslovnim potrebama preduzeća za trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima MERCK D.O.O.

Naš iskusni i kreativni menadžerski tim, uz podršku visoko profesionalnog osoblja, pružiće vam najkvalitetniju i kompletnu uslugu.

Kadrovi

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD čine profesionalci sa bogatim iskustvom na poslovima međunarodne špedicije, carinskog posredovanja, transporta i carinjenja roba. Naše preduzeće ima 120 zaposlenih, od čega više od polovine čini kadar sa visokom stručnom spremom.

I pored toga, u preduzeću se redovno organizuju škole za stručno i specijalističko obrazovanje iz oblasti poslovnog planiranja, poslovne komunikacije, prodaje i pregovaranja, škole računara i škole stranih jezika, koje drže  naši najistaknutiji instituti i eminentni predavači.

Svi zaposleni na poslovima carinskog posredovanja i carinjenja roba poseduju Sertifikat o završenom kursu Uprave carina za carinskog agenta, a to je tim od 45 carinskih zastupnika.

[ vrh ]

Rukovodstvo

Menadžerski tim visoko obrazovanih i dobro motivisanih vizionara i eksperata čine:

Razvoj, ostvareni rezultati, kvalitet unapređenja i reference su biografija ovog tima.

[ vrh ]

Članstvo u međunarodnim asocijacijama    

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. BEOGRAD  je od svog osnivanja direktni član međunarodnih organizacija FIATA (Međunarodna federacija špediterskih asocijacija) i IATA (Međunarodna asocijacija avio cargo prevoznika), i u tom smislu smo u poziciji da izdajemo njihova dokumenta (FRC, FCT, FWR, FBL, B/L, AWB) i ugovaramo prevoze roba sa svih svetskih meridijana po povoljnijim uslovima.

[ vrh ]

Društveno odgovorno poslovanje   

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je trajno opredeljenje preduzeca TRANSPORTŠPED u okviru koga se kompanija prema svim zainteresovanim stranama odnosi eticki i odgovorno, odnosno na društveno prihvatljiv nacin.

Posvecenost društveno odgovornom poslovanju, preduzece promoviše sa ciljem:/

 1. postizanja i ocuvanja poverenja i reputacije u društvu,
 2. povecanja konkurentske prednosti na tržištu,
 3. unapredenja kvaliteta usluga, ekološke svesti i motivacije zaposlenih kroz konitinuirani proces ucenja i nagradjivanja,
 4. jacanja odnosa sa lokalnom zajednicom,
 5. korporativne filantropije.

Izveštaji iz oblasti društveno odgovornog poslovanja sastavni su deo godišnjeg preispitivanja rukovodstva.

[ vrh ]

Sertifikati i priznanja   

Godine 1999. godine “TRANSPORTŠPED” d.o.o. je dobio Sertifikat o uvedenom sistemu kvaliteta ISO 9002 za delatnost u međunarodnoj špediciji. Februara 2015. godine je po peti put uspešno resertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 za delatnost - međunarodna i unutrašnja špedicija i skladištenje.

Januara 2010. godine “TRANSPORTSPED“ d.o.o. je sertifikovan po HACCP principima za upravljanje zdravstvenom bezbednošću dobara za ljudsku ishranu.

2015. godine „TRANSPORTŠPED” je uspostavio i implementirao Integrisani menadžment sistem. Politika kvaliteta, Zaštite životne sredine i Zaštite zdravlja i bezbednosti na radu preduzeca „TRANSPORTŠPED“ zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje integrisanog menadžment sistema i povecanja efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeca.

Najbolji pokazatelji kvaliteta, efikasnosti i pouzdanosti u pružanju usluga iz domena unutrašnje i međunarodne špedicije, kao i oblasti društveno odgovornog poslovanja, su veliki broj javnih priznanja, povelja, zahvalnica i plaketa, među kojima su najznačajnija:

 • TRANSPORTŠPED DOO je za 2017 godinu dobio najvišu ocenu bonitetne izvrsnosti poslovanja za visoki kreditni rejting u poslovanju i postao exclusivni nosilac u svojoj branši jednog od najprestižnijih sertifikata u Evropi – Creditworthiness Rating Excellence Certifikate AAA.
 • VUKOVA NAGRADA za 2017. godinu, g-dinu Branislavu Baćoviću, predsedniku društva “TRANSPORTŠPED” doo, za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru koju dodeljuje Kulturno prosvetna zajednica Srbije.
 • MEDALJA SVETOG GEORGIJA I STEPENA kojom je 2016. godine odlikovan g-din Branislav Baćović za doprinos izgradnji Spomen Hrama Svetog Sveštenomučenika Antinogena na Vučjem Dolu.
 • ZLATNI SERTIFIKAT bonitetne izvrsnosti za odlično poslovanje u 2013/2014/2015.godini kojeg dodeljuje Bisnode doo Beograd.
 • Nagrada i priznanje “Stvaratelji za stoljeća” za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi u 2016. godini, koju dodeljuje Međunarodni ekonomski forum PERSPEKTIVE Dubrovnik i PROMO GLOBAL Zagreb,
 • Sertifikat Bonitetne izvrsnosti za 2015. kojeg dodeljuje Bisnode Srbija, najbolji je pokazatelj i potvrda da kompanija TRANSPORTŠPED ispunjava kriterijume Bonitetne izvrsnosti i svrstava se u sam vrh privrednih društava u Srbiji koji su ovlašćeni za upotrebu statusa “A” kao simbola bonitetne izvrsnosti.
 • Nagrada „POSLOVNI ČOVEK GODINE”  direktoru Branislavu Baćoviću za ostvarene rezultate u privređivanju u 2014. godini, koju dodeljuje Privredna komora Beograd,
 • Regionalna nagrada „BIZNIS PARTNER 2011”, u oblasti transporta i špedicije,
 • Nacionalna nagrada “OSKAR KVALITETA“ za 2009. godinu, u oblasti liderstva i zadovoljstva zaposlenih,
 • Povelja “KAPETAN MIŠA ANASTASIJEVIĆ” za visok kvalitet usluga u 2009. godini,
 • Zahvalnica za učešće u akciji „NAJBOLJE IZ SRBIJE 2008“, koju dodeljuju Privredna komora Srbije, Ministarstvo trgovine i usluga i Privredni Pregled,
 • Nagrada ZLATNI BEOČUG za 2008. godinu, koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda za trajni doprinos kulturi Beograda,
 • Povelja “KAPETAN MIŠA ANASTASIJEVIĆ” za najbolje uslužno preduzeće u 2007. godini,
 • Nagrada „Beogradski pobednik 2004“ koju dodeljuje Privredna komora Beograda,
 • Nagrada “KIKI”, kojom je Direktor izabran za Poslovnog čoveka 2004. godine,
 • ŠPEDITER GODINE i YU BIZNIS PARTNER za 1997,1999, 2000, 2001. i 2002 godinu,
 • Evropska nagrada za kvalitet - New Millennium Award - za 2000. godinu,
 • Povelja za ostvarene rezultate u privređivanju PKJ za 1999. godinu,
 • Nagrada “SUNCE” koju dodeljuje Institut za zaštitu na radu,
 • Dobitnik Nagrade za kreativnost Kluba Privrednih novinara za 1999. godinu,
 • Generalni Direktor je izabran za YU Menadžera 1996. godine.

[ vrh ]

O NAMA

KAPACITETI

PREDNOSTI

REFERENCE

VESTI

KONTAKT

DISPOZICIJA