"Počeli smo pre više od 40 godina, skromno, sa nekoliko ambicioznih ljudi i skromnim sredstvima za rad. Zahvaljujući umeću, entuzijazmu i upornosti svih zaposlenih, TRANSPORTŠPED je zabeležio uzlaznu liniju razvoja."
 • Kadrovska osposobljenost
 • Efikasna organizacija
 • Optimalna lokacija
 • Sopstveno Javno carinsko skladište
 • Sopstveni carinski terminal
 • Tehnička opremljenost
 • Referentna lista eminentnih korisnika

 

Lokacija

Sedište kompanije, kao i javno carinsko skladište i carinski terminal nalaze se na najatraktivnijoj lokaciji,  u najužem centru poslovnog Beograda.

U našem okruženju su:

 • AERPORT CITY
 • MERCEDES
 • VOLVO
 • SIEMENS
 • TELENOR
 • VIP
 • BANKE

Naša lokacija pruža lagodan i komforan pristup kamionima, a vozači mogu da koriste i prednosti koje pruža naš parking prostor.

[ vrh ]

Carinski terminal

Na idealnoj lokaciji na kojoj se nalazimo u centru grada, posedujemo Carinski terminal na kojem sprovodimo sve carinske procedure za robe klijenata koji nam povere svoje poslove. Sami, bez prisustva drugih špeditera, potpuno eliminisanje uskih grla u procesu prijema dokumenata, elektronskog podnošenja carinskih isprava, čine ovaj posao efikasnim i realizuju poslove tranzita, smeštaja i stavljanja robe u slobodan promet za vreme ne duže od 1 sata.
Kamioni se na ovaj terminal upućuju direktno sa granica, bez ikakvih zadržavanja na drugim carinskim terminalima i bez saobraćajnih ograničenja.

[ vrh ]

Zaokruženi proces carinjenja

Elektronsko podnošenje dokumenata koje obavlja personal našeg Carinskog sektora, je još jedna novina i prednost koju “TRANSPORTŠPED” d.o.o. obezbeđuje svojim korisnicima i u direktnoj je vezi sa glavnim računarom Uprave carina Republike Srbije. Takav postupak podnošenja dokumenata ima prioritet u obradi kod nadležnog inspektora Uprave Carina koji obavlja prijem carinske dokumentacije.

[ vrh ]

Rokovi carinjenja

Zahvaljujući elektronskom podnošenju carinskih isprava i konstantnom prisustvu carinskih službenika u našim poslovnim prostorijama, ukupan proces carinjenja  na našem carinskom terminalu i Javnom carinskom skladištu završava se nakon samo jednog sata od prispeća kamiona na naš carinski terminal.

[ vrh ]

Pokrivenost carinskih ispostava i graničnih prelaza

"TRANSPORTŠPED" d.o.o. poseduje poslovnice sa sopstvenim poslovnim prostorom u Preševu, Vranju, Leskovcu, Kruševcu, Požarevcu, Zrenjaninu, Vrbasu, Bečeju, Subotici, Kelebiji, Horgošu, Batrovcima i Luci Bar. U Beogradu posedujemo ispostave na svim carinskim terminalima: Luci Beograd, Železničkoj stanici Beograd, Ranžirnoj železničkoj stanici Beograd, Kamionskom terminalu Beograd, kao i na Aerodromu Beograd. Na svim graničnim prelazima ostvarujemo saradnju sa pouzdanim, ovlašćenim carinskim zastupnicima.

[ vrh ]

Finansijska likvidnost

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. raspolaže sopstvenim obrtnim kapitalom i u mogućnosti je da za potrebe i po nalogu svojih korisnika usluga finansira troškove carine i carinskih dažbina, PDV-a, osiguranja, transporta, kao i sve ostale efektivne troškove nastale u postupku transporta i carinjenja roba, a u cilju što efikasnije realizacije zahteva naših komitenata.

[ vrh ]

O NAMA

KAPACITETI

PREDNOSTI

REFERENCE

VESTI

KONTAKT

DISPOZICIJA