TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

Carinski terminal

TRANSPORTŠPED poseduje sopstveni carinski terminal na kome se sprovode sve carinske procedure za naše korisnike usluga. Uz potpuno eliminisanje uskih grla u procesu prijema dokumenata primenom elektronskog podnošenja carinskih isprava, realizuju se poslovi tranzita, privremenog uvoza/izvoza, smeštaja i stavljanja roba u slobodan promet u rokovima ne dužim od 1 sata. Kamioni se na carinski terminal “TRANSPORTŠPED”-a d.o.o. upućuju direktno sa graničnih prelaza, bez dodatnih zadržavanja i ograničenja na drugim carinskim terminalima.

Kao pouzdani partner Uprave Carina, TRANSPORTŠPED d.o.o. poseduje Sertifikat OPS za carinska pojednostavljenja / bezbednost i sigurnost kao i ovlašćenje za pojednostavljene carinske procedure – Ovlašćeni primalac i pošiljalac u nacionalnom i zajedničkom tranzitu, korišćenje specijalnih vrsta plombi u carinskim procedurama i oslobođenje od obezbeđenja plaćanja carinskih dažbina za robe u tranzitu.