TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

Finansijska likvidnost

“TRANSPORTŠPED” d.o.o. raspolaže sopstvenim obrtnim kapitalom i u mogućnosti je da za potrebe i po nalogu svojih korisnika usluga finansira troškove carine i carinskih dažbina, PDV-a, osiguranja, transporta, kao i sve ostale efektivne troškove nastale u postupku transporta i carinjenja roba, a u cilju što efikasnije realizacije zahteva naših komitenata. Posedujemo carinske garancije poslovne banke za:

  • stavljanje robe u slobodan promet,
  • privremeni uvoz i aktivno oplemenjivanje,
  • skladištenje robe pod carinski nadzor i
  • tranzit roba visokog rizika ili osetljive robe.

„TRANSPORTŠPED” je nosilac Zlatnog sertifikata bonitetne izvrsnosti dodeljen od strane „Bisnode Srbija“, što je pouzdan znak stabilnog poslovanja, sa najnižim poslovnim rizikom i velikom verovatnoćom da će istu bonitetnu izvrsnost zadržati i u narednoj godini.