TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

Prednosti

  • Kadrovska osposobljenost
  • Efikasna organizacija
  • Optimalna lokacija
  • Sopstveno Javno carinsko skladište
  • Sopstveni carinski terminal
  • Tehnička opremljenost
  • Referentna lista eminentnih korisnika