TRANSPORTŠPED d.o.o.MEĐUNARODNA,UNUTRAŠNJA ŠPEDICIJA I JAVNA SKLADIŠTA

Adresa: 11070 N. BEOGRAD, Omladinskih Brigada 19

Centrala: (381 11) 318-5729; Fax: (381 11) 318-00-60Direktor: (381 11) 2151-986; 2153-909

E-mail: info@transportsped.co.rs

transporsped-lokacija

Reference

Ponosni smo na činjenicu da listu naših korisnika usluga čini nekoliko stotina komitenata među kojima su mnoga javna preduzeća, internacionalne kompanije, domaći proizvođači i uvoznici. Za najveći broj ovih preduzeća, “TRANSPORTŠPED” d.o.o. je ekskluzivni – generalni špediter i skladištar, ili pak radi ključne poslove za pojedine sektore i delove preduzeća.